Kvitsøy bibliotek

Kvitsøy bibliotek

Om bloggen

Her vil du finne nyheter fra biblioteket, blant annet omtaler av nye bøker, filmer, lydbøker og tidsskrift.

Språkkurs

FagbøkerPosted by Christian N. Tønnessen Thu, April 18, 2013 16:48:45

Ny i Norge - tekstbok og lydbok:

Ny i Norge er det mestselgende læreverket i norsk som andrespråk gjennom tidene. Læreverket passer for deltakere på spor 2 og 3og dekker målene i læreplanen på nivå A1 og A2. Ny i Norge bygger på en kommunikativ undervisningsmodell der det arbeides parallelt med språkfunksjoner, grammatikk og uttale. Reviderte Ny i Norgefår nyskrevne tekster som er i tråd medgjeldende læreplan, et oppdatert persongalleri,ny frisk design og nye bilder, samt en omfattende nettressurs med stoff både for deltakeren og læreren. Ny i Norge Tekstbok omfatter 20 leksjoner. Det er god variasjon mellom dialoger og fortellende tekster. Grammatikk, uttale, ord og uttrykk ogaktuell informasjon om Norge følger hver tekst. Bak i boka finnes en egen minigrammatikk. (Forlagets omtale)

Vi har også fått Norsk nå! Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Norsk nå! er et komplett læreverk i norsk som andrespråk. Det dekker begynneropplæringen i norsk fram til norskprøve 2. Verket har langsom til middels progresjon. Norsk nå! fokuserer på handlingskompetanse. Språk skal læres for å brukes, og det legges vekt på språkhandlingssituasjoner, kommunikasjon og ordforråd. Tekstboka følger en rolig progresjon. Hver leksjon åpner med en oversikt over viktige ord og uttrykk. Deretter følger rikt illustrerte tekster og dialoger knyttet til leksjonens tema. Alle leksjonene har egne seksjoner for uttale, og på A2-nivå finnes også faste seksjoner for samfunnskunnskap. Grammatikalske fenomen læres gjennom eksempler, men oppsummeres og systematiseres uten at det forutsettes kjennskap til grammatikalsk terminologi. Bakerst i boka finnes en illustrert minigrammatikk. Både A1-nivå og A2-nivå avsluttes med egne sjekklister. (Forlagets omtale)

  • Comments(0)//www.kvitsoy-bibliotek.no/#post23